0850 885 01 50
hello@dprotein.com
 1. İşbu Gizlilik Sözleşmesi'nin amacı, "tasksetgo.com"; adresinde yer alan siteye ("SİTE";) üye olan kişiler ("Kullanıcı(lar)";) tarafından Site'de yer alan Uygulama'dan faydalanılması aşamasında Protein İletişim ve Bilişim Hiz. Tic. Ltd. Şti ("TaskSetGo";) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Hizmet Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

 2. Kullanıcı tarafından Site'ye yüklenen İçerik Kullanıcı'nın mülkiyetindedir. TaskSetGo, bu İçerik'i Kullanıcı'nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

 3. TaskSetGo, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri'i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda TaskSetGo, İçerikler'i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 4. Kullanıcı'nın TaskSetGo'ya onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı'nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kullanıcı'nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve TaskSetGo ile ortakları tarafından Kullanıcı'nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

 5. TaskSetGo, İçerikler'i fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcı'nın diğer kullanıcıya ait İçerikler'i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve İçerikler'i alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

 6. Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı'nın Site'deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve TaskSetGo'nun hizmetlerinin Kullanıcı'ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

 7. TaskSetGo, Kullanıcı'nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, TaskSetGo ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

 8. Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar'dan talep edilen bilgiler, TaskSetGo tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

 9. TaskSetGo ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı'ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  1. Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

  2. Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

  3. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

 10. tasksetgo.com sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie";) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve TaskSetGo'ya birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır.

 11. Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, TaskSetGo gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 12. TaskSetGo, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı'nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

 13. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, TaskSetGo'nin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 14. TaskSetGo bu "Gizlilik Sözleşmesi"; veya "Hizmet Sözleşmesi";ne uymadığınız takdirde kullanıcı statünüzü silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.

 15. TaskSetGo Gizlilik Sözleşmesi ve Hizmet Sözleşmesi içerisindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Gizlilik Sözleşmesi'nde ve Hizmet Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.